ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מתנן צמיר Thymelaea gussonei 387838 גל וין 24 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Thymelaea%20gussonei/ 1 מישור חוף הנגב: עין הבשור