ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372043 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 1 ציה - פארן: גבעות ציה
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372042 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 2 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372041 בני שלמון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 3 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372040 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 4 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372039 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 5 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377541 מימי רון 9 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 6 בקעת צין: קער צין
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377542 מימי רון 1 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 7 בקעת צין: בקעת צין