ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 393664 זהבה סיגל 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 1 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 383762 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 2 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 383763 מימי רון 9 בנובמבר 1991 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 3 קמר רמון - מחמל: מחמל
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389419 טליה אורון 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 4 הרי אילת: רמת שני בערוץ הרדוד של הנחל. עשרות שיחים לאורך כ- 1 ק"מ
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389423 מימי רון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 5 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389424 מימי רון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 6 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390752 מימי רון 21 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 7 ציה - פארן: גבעות ציה
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390758 מימי רון 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 8 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390759 מימי רון 29 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 9 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389425 מימי רון 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 10 רמת עבדת: מצוק הצינים
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389420 זהבה סיגל 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 11 קמר רמון - מחמל: אנמר
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390755 ידידיה שמואל 25 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 12 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390756 מימי רון 30 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 13 רמת עבדת: רמת מטרד
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390757 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 14 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389422 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 15 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389421 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 16 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372043 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 17 ציה - פארן: גבעות ציה
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372042 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 18 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372041 בני שלמון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 19 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372040 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 20 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372039 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 21 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377541 מימי רון 9 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 22 בקעת צין: קער צין
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377542 מימי רון 1 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 23 בקעת צין: בקעת צין