ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 392176 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 1 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 386437 נעם שגב 30 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 2 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377920 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 3 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377921 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 4 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377922 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 5 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377923 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 6 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377918 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 7 כתף החרמון: חרמון
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 385220 יאיר אור 15 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 8 לוע הר אביטל
זקן-תיש צהוב Tragopogon buphtalmoides 377917 אוהד אלט 16 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20buphtalmoides/ 9