ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 397400 מימי רון 13 בספטמבר 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 1
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 386912 מימי רון 1 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 2 ערבה דרומית: מישור לוטן בלי זיזים
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 389066 מימי רון 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 3 ערבה דרומית: מישור לוטן
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 395965 עודד סהר 8 ביוני 2020 2 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 4 קוטב רך
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 395966 זהבה סיגל 7 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 5 ערבה צפונית: גבעות שיזף
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 394651 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 6 קע סעדין
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 394654 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 7 קע סעדין
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 394655 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 8 קע סעדין
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 394656 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 9 קע סעדין
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 394657 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 10 קע סעדין
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385444 אבינועם דנין 19 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 11 1 ק"מ מזרחית לתמנע. ליד כביש הערבה גליון עשבייה- נ.צ משוער לפי שם מקום
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385445 אבינועם דנין 24 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 12 נחל נקרות, ליד עין יהב נ.צ משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385443 יובל ספיר 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 13 ערבה, קע סעידין 3 ק"מ צפון מזרחית ליהל
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 386911 מימי רון 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 14
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 390993 גיל בן נתן 18 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 15 אזור תמנע עדיין רואים פרחים , ישנם פירות מפותחים, העלווה ברובה ירוקה, אך מתחילה להצהיב.
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 378199 יאיר אור 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 16 ערבה דרומית: מישור רחם