ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385444 אבינועם דנין 19 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 1 1 ק"מ מזרחית לתמנע. ליד כביש הערבה גליון עשבייה- נ.צ משוער לפי שם מקום
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385445 אבינועם דנין 24 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 2 נחל נקרות, ליד עין יהב נ.צ משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 385443 יובל ספיר 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 3 ערבה, קע סעידין 3 ק"מ צפון מזרחית ליהל
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 386911 מימי רון 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 4
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 390993 גיל בן נתן 18 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 5 אזור תמנע עדיין רואים פרחים , ישנם פירות מפותחים, העלווה ברובה ירוקה, אך מתחילה להצהיב.
קוטב הערוצים Tribulus macropterus 378199 יאיר אור 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Tribulus%20macropterus/ 6 ערבה דרומית: מישור רחם