ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372062 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 1 הרי אילת: שחמון פרח
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372060 בני שלמון 17 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 2 הרי אילת: צפחות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372059 בני שלמון 15 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 3 הרי אילת: צפחות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372058 בני שלמון 15 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 4 הרי אילת: צפחות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372056 בני שלמון 16 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 5 הרי אילת: צפחות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372057 בני שלמון 15 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 6 הרי אילת: צפחות
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372064 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 7 הרי אילת: יהורם יואש
צמרורת אהרנברג Trichodesma ehrenbergii 372063 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Trichodesma%20ehrenbergii/ 8 הרי אילת: יהורם יואש פרח