ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 395816 יאיר אור 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 1 שעף סינדיאן
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 395229 יאיר אור 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 2 הר פרס, צד מערב
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 395074 יאיר אור 2 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 3 הר שיפון
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 389280 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 386488 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 5 יער אודם הג'ובה הגדולה
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 386491 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 6 מערב לבוקעתה אדמה מהודקת רעיה חזקה
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385863 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 7 הר בנטל
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385867 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 8 הר בנטל
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 379886 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385506 יאיר אור 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 10 ג'ובת סכיך
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385186 יאיר אור 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 11 אלרום
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385104 דר בן נתן 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 12 הר אביטל