ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 389280 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 386488 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 2 יער אודם הג'ובה הגדולה
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 386491 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 3 מערב לבוקעתה אדמה מהודקת רעיה חזקה
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385863 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 4 הר בנטל
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385867 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 5 הר בנטל
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 379886 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385506 יאיר אור 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 7 ג'ובת סכיך
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385186 יאיר אור 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 8 אלרום
תלתן מגובב Trifolium glomeratum 385104 דר בן נתן 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20glomeratum/ 9 הר אביטל