ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלתן שעיר Trifolium hirtum 385461 מ. גדור 10 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 1 דרום הגולן נ.צ משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
תלתן שעיר Trifolium hirtum 385448 מיכאל זהרי 23 במאי 1965 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 2 נווה יער נ.צ משוער לפי שם מקום בגליון עשבייה
תלתן שעיר Trifolium hirtum 385450 יאיר אור 24 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 3 דרומית לחטיבת החרמון, גובה 1500 מטרים
תלתן שעיר Trifolium hirtum 385449 יאיר אור 31 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 4 נחל ערער נ.צ משוער לפי שם מקום בגליון עשבייה
תלתן שעיר Trifolium hirtum 378179 יאיר אור 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תלתן שעיר Trifolium hirtum 378180 יאיר אור 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20hirtum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן