ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372119 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 1 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372118 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 2 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 384828 נעם שגב 2 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 3 שיטה מלבינה אשדוד
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372078 יאיר פרידברג 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372779 יעל אורגד 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372731 רון פרומקין 28 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372084 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372086 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372085 מימי רון 19 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372083 מימי רון 7 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372127 רוחמה ברלינר 10 באפריל 1978 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372104 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372102 זאב קולר 25 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372098 פיטר רבין 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372092 זאב קולר 31 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372087 אמיר רז 8 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372082 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372079 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372076 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה בודדים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372075 יעל אורגד 17 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372126 שקולניק יעקב 29 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 21 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372128 מרגרטה וולצ'אק 1 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 22 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372124 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 23 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372115 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 24 שרון דרומי: גבעת כורכר באר יעקוב
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372111 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 25 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372110 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 26 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372109 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 27 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372125 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 28 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372089 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 29 מישור פלשת: רכס נירעם
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372101 אבינועם דנין 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 30 מישור פלשת: רכס כורכר רביה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372114 שקולניק יעקב 6 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 31 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372096 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 32 מישור פלשת: פלשת
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372106 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 33 מישור פלשת: פלשת
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372100 נוקריאן רבקה 12 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 34 מישור פלשת: פלשת
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372093 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 35 מישור פלשת: פלשת
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 377537 מימי רון 21 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 36 מישור חוף הנגב: נחל גרר
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372091 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372090 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372107 שקולניק יעקב 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 39 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372094 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 40 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372103 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 41 חולות: חולות נתניה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372123 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 42 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372122 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 43 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372121 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 44 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372120 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 45 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372117 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 46 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372105 שקולניק יעקב 2 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 47 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372099 זאב קולר 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 48 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372097 זאב קולר 27 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 49 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372081 מאור פרנטה 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 50 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372080 מאור פרנטה 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 51 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372095 זאב קולר 8 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 52 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372077 מימי רון 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 53 חולות: חולות פלמחים
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372729 רון פרומקין 22 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 54 חולות: רכסי כורכר אשדוד
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372088 זאב קולר 8 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 55 חולות: רכסי כורכר אשדוד
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372113 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 56 שרון דרומי: חמרה רחובות
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372112 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 57 שרון דרומי: חמרה רחובות
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 372108 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 58 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 385064 אלי ליבנה 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 59 פארק האופניים נס ציונה
תלתן פלישתי Trifolium philistaeum 384965 רון פרומקין 4 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Trifolium%20philistaeum/ 60 שמורת פולג