ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרגרנית מאוצבעת Trigonella astroites 386061 רון פרומקין 30 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Trigonella%20astroites/ 1 מישור הרוחות
גרגרנית מאוצבעת Trigonella astroites 372134 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Trigonella%20astroites/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
גרגרנית מאוצבעת Trigonella astroites 372133 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Trigonella%20astroites/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות