ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 397589 רון פרומקין 13 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 1 גבעת שאול, ירושלים
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 396552 מימי רון 5 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 2 הרי ירושלים: נפתולי שורק
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395586 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 3 הרי ירושלים: כיסלון תחתון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395587 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 4 הרי ירושלים: מצלעות אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395588 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 5 הרי ירושלים: מצלעות אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395589 אורי ערד 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 6 הרי ירושלים: מורדות צובה אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395590 אורי ערד 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 7 הרי ירושלים: כיסלון תחתון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395591 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 8 הרי ירושלים: שלוחות מערביות אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395592 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 9 אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395593 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 10 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395594 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 11 הרי ירושלים: מורדות צובה אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395595 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 12 הרי ירושלים: הר איתן אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395905 דר בן-נתן 2 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 13 הרי ירושלים: ארץ כפירה
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 395835 דר בן נתן 3 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 14 יער נווה אילן
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 394703 יואב רמון 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 15 מקורות נחל קטלב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 394704 יואב רמון 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 16 מקורות נחל קטלב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 389807 עידן טלמון 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 17 הרי ירושלים: דולב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 389806 עידן טלמון 6 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 18 הרי ירושלים: דולב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 389805 עידן טלמון 6 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 19 הרי ירושלים: דולב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 387559 טל לבנוני 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 20 הרי ירושלים: דולב
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 386542 אלון זינגר 8 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 21 מזרחית לצור הדסה
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 386329 יהונתן רונס 25 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 22 הרי ירושלים: דולב נקודה לא מדוייקת, שכיחה בצלע זה של ההר
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 386314 רון פרומקין 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 23 בית זית
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 372625 רון פרומקין 4 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 24 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 372624 רון פרומקין 18 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 25 הרי ירושלים: שלוחות מערביות
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 385579 בר שמש 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 26 חניון קק"ל ליד סמ"ש אדום בין בר גיורא לנס הרים
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 385600 יואב רמון 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 27 ליד בר גיורא מיקום לא מדוייק, לצד הדרך המסומנת
גרגרנית משובלת Trigonella spicata 385581 בר שמש 19 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Trigonella%20spicata/ 28 מדרום להר גיורא מיקום לא מדוייק