ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 386217 יאיר אור 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 1 צומת עין זיתים
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 377550 בקרמן שאול 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372156 בקרמן שאוליק 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372150 טליה אורון 20 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372154 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372155 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372153 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372151 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372149 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372152 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון