ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 390942 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 1 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377613 נדב טאובה 16 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377618 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 3 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ פ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377617 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 4 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ פ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377616 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 5 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ פ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377615 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 6 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה פ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377614 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 7 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה פ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377595 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 8 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377597 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377593 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 10 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377592 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 11 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377590 גל ביסמוט 6 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 12 רמת עבדת: רמת ברנע
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377594 נדב טאובה 17 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 13 רמת עבדת: נפחא
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377589 אסף צוער 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377628 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 15 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377627 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 16 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377626 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 17 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377600 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 18 רמת עבדת: עקרב
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377611 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 19 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377598 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 20 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377596 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 21 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377629 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 22 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377623 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 23 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377619 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 24 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377639 שמיר מוטי 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 25 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377638 שמיר מוטי 20 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377637 שמיר מוטי 22 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 27 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377636 שמיר מוטי 4 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 28 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377635 שמיר מוטי 8 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 29 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377624 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 30 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377604 מארק כץ 28 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 31 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377603 נדב טאובה 19 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 32 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377602 נדב טאובה 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 33 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377583 ידידיה שמואל 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 34 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377622 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 35 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377606 נדב טאובה 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 36 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377605 נדב טאובה 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 37 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377601 נדב טאובה 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 38 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377634 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 39 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377640 שמיר מוטי 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 40 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377599 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 41 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377625 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 42 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377621 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 43 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377620 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 44 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377630 דותן רותם 8 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 45 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377633 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 46 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות עד 4 פרחים לגבעול
צבעוני ססגוני Tulipa biflora 377632 לוי צפריר 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Tulipa%20biflora/ 47 רמת עבדת: עקרב