ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סוף צר-עלים Typha angustifolia 392652 גדי בור 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Typha%20angustifolia/ 1 שרון דרומי: ירקון