ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סוף הקרין Typha elephantina 385416 עדנה חכים 1 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 1 מכמורת , בין נחל אלכסנדר ומבואות ים
סוף הקרין Typha elephantina 385415 אבינועם דנין 13 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 2 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 389413 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 3 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 391110 שמשון ולוטקר 1 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 4 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372164 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 5 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372163 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 6 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372168 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 7 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372166 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 8 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372165 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 9 חולות: חולות חדרה
סוף הקרין Typha elephantina 372167 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Typha%20elephantina/ 10 חולות: חולות חדרה