ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ולריינית מכונפת Valerianella dufresnia 385708 רון פרומקין 30 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Valerianella%20dufresnia/ 1 בורות לוץ
ולריינית מכונפת Valerianella dufresnia 377551 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Valerianella%20dufresnia/ 2 רמת עבדת: עקרב
ולריינית מכונפת Valerianella dufresnia 372183 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Valerianella%20dufresnia/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ולריינית מכונפת Valerianella dufresnia 372182 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Valerianella%20dufresnia/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה