ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ולריינית דוקרנית Valerianella echinata 384856 אסף חיים 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Valerianella%20echinata/ 1 אתר הרוג'ום (עיר גנים) נצפה באתר בקביעות בשבע שנים אחרונות
ולריינית דוקרנית Valerianella echinata 385263 שמואל מזר 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Valerianella%20echinata/ 2 פסוטה מזרח מיקום מקורב
ולריינית דוקרנית Valerianella echinata 385405 מנחם אדר 30 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Valerianella%20echinata/ 3 נחל שפנים מצפון לבית ג'אן באותה חלקה גם סגולית הכלאיים. זוהו בדיעבד כעבור שנה על ידי דר בן נתן כך שאין לי פרטים על גודל האוכלוסייה, מספר פרטים וכו'. פשוט צדה את העין שלי - צמח שלא ראיתי קודם, אך לא שלחתי לזיהוי באותו זמן.
ולריינית דוקרנית Valerianella echinata 385094 איתי נחשון 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Valerianella%20echinata/ 4 הר כחל הרבה מאוד פרטים פזורים לאורך השביל בין בקעת מן לפסגת הר כחל.
ולריינית דוקרנית Valerianella echinata 384904 איתי נחשון 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Valerianella%20echinata/ 5 הר שפנים