ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ולריינית קשת-פרי Valerianella sclerocarpa 385038 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Valerianella%20sclerocarpa/ 1 שדות מצפה יאיר
ולריינית קשת-פרי Valerianella sclerocarpa 378484 עפרה פרידמן 1 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Valerianella%20sclerocarpa/ 2 אש-קודש