ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בשנית עדינה Ventenata blanchei 386410 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 1 צפון לתל ע'סניה
בשנית עדינה Ventenata blanchei 385826 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 2 שלולית דלתון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 385884 דר בן נתן 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 3 הר קטע
בשנית עדינה Ventenata blanchei 377644 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 4 כתף החרמון: חרמון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 377643 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 5 כתף החרמון: חרמון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 377645 דידי קפלן 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 6 כתף החרמון: חרמון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 377641 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 377642 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 372781 הגר לשנר 3 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בשנית עדינה Ventenata blanchei 385185 יאיר אור 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ventenata%20blanchei/ 10 אלרום