ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בולנתוס דק-גבעול Bolanthus filicaulis 329581 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Bolanthus%20filicaulis/ 1 מתוך נתוני רת"ם
בולנתוס דק-גבעול Bolanthus filicaulis 329580 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Bolanthus%20filicaulis/ 2 מתוך נתוני רת"ם