ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389795 מרב לבל 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 386228 סיקו בכור 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 2 נחל שעל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385856 דר בן נתן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 3 הר הילל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385855 דר בן נתן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 4 הר הילל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385832 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 5 מצפה חרשים
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372218 דותן רותם 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא נגרר לשולי הכביש
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372230 תומר אשד 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372246 יפתח סיני 3 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 8 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372242 יפתח סיני 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 9 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372220 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 10 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372241 יפתח סיני 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 11 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372236 יפתח סיני 29 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 12 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372233 יפתח סיני 12 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 13 מערב הגליל העליון: הר כישור פריחה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372240 יפתח סיני 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 14 מערב הגליל העליון: הר כישור בפריחה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372239 יפתח סיני 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 15 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372238 יפתח סיני 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 16 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372231 טליה אורון 19 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 17 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372736 סיקו בכור 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 18 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372232 טליה אורון 19 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 19 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372256 אסף מנחם 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372244 טליה אורון 30 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372248 טליה אורון 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372257 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 377548 טליה אורון 4 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372253 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372255 אמיתי מיכל 2 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372213 יפתח סיני 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372247 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא פרט אחד
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372224 טליה אורון 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372221 טליה אורון 2 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372223 טליה אורון 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372225 טליה אורון 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372252 אסף מנחם 10 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372219 יפתח סיני 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372217 טליה אורון 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372216 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372215 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372214 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372251 אסף מנחם 10 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372235 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372234 טליה אורון 13 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372250 סעיד חמוד 9 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372229 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372228 שי קורן 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372227 טליה אורון 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372226 תומר אשד 20 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372222 עידו שקד 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 377549 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372254 אסף מנחם 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372245 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372243 יפתח סיני 23 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 51 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372237 לוטן רן 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 52 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372249 אלי גבאי 28 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 378116 טליה אורון 22 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא ללא פרחים