ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395585 טליה אורון 12 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395584 טליה אורון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מחוץ לגדר המרעה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395583 שי קורן 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395215 יובל ספיר 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 4 כביש להר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395216 יובל ספיר 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 5 כביש להר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 395132 טליה אורון 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394837 שי קורן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394836 שי קורן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394835 שי קורן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394834 שי קורן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 10 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394838 שי קורן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 11 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394991 טליה אורון 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394996 טליה אורון 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394995 טליה אורון 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394994 טליה אורון 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 394993 טליה אורון 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389792 טליה אורון 4 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 17 מערב הגליל העליון: הר כישור עלווה מאדימה. לא יבשה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387539 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 386228 סיקו בכור 17 באפריל 2019 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 19 נחל שעל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 386957 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 20 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372220 יפתח סיני 7 באפריל 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 21 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372244 טליה אורון 30 באפריל 2009 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372257 אסף מנחם 17 במרץ 1989 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372253 אסף מנחם 28 באפריל 1991 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372213 יפתח סיני 22 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372249 אלי גבאי 28 באפריל 1998 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 390770 שי קורן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 390409 טליה אורון 26 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389804 יפעת גרנט 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 29 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389803 יעל אורגד 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389802 תומר אשד 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389801 טליה אורון 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389800 טליה אורון 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389799 יפתח סיני 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 34 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389798 יפתח סיני 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 35 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389797 דידי קפלן 23 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נגמרה לי הסוללה להזיז 230 מטר צפונה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389796 שי קורן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389794 שי קורן 19 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389793 טליה אורון 4 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 39 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389791 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389790 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389789 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 42 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389788 יפתח סיני 21 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389777 יפתח סיני 25 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 44 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389776 אלי גבאי 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387558 טליה אורון 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387557 טליה אורון 4 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387556 דידי קפלן 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387555 דידי קפלן 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387554 דידי קפלן 23 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387553 שי קורן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387552 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387551 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387550 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387549 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 55 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387548 טליה אורון 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387542 טליה אורון 25 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387541 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 387540 שי קורן 10 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 59 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 386970 דידי קפלן 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 386936 טליה אורון 10 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 61 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372218 דותן רותם 29 באפריל 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 62 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא נגרר לשולי הכביש
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372230 תומר אשד 22 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385855 דר בן נתן 13 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 64 הר הילל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385832 דר בן נתן 26 באפריל 2018 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 65 מצפה חרשים
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 385856 דר בן נתן 13 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 66 הר הילל
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372246 יפתח סיני 3 במאי 2006 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 67 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372242 יפתח סיני 2 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 68 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372241 יפתח סיני 2 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 69 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372236 יפתח סיני 29 באפריל 2011 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 70 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372233 יפתח סיני 12 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 71 מערב הגליל העליון: הר כישור פריחה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372240 יפתח סיני 2 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 72 מערב הגליל העליון: הר כישור בפריחה
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372239 יפתח סיני 2 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 73 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372238 יפתח סיני 9 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 74 מערב הגליל העליון: הר כישור
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372231 טליה אורון 19 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 75 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372736 סיקו בכור 25 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 76 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372232 טליה אורון 19 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 77 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 383770 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא פרט אחד
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372256 אסף מנחם 22 במרץ 1989 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372248 טליה אורון 14 במאי 1999 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 377548 טליה אורון 4 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 81 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372255 אמיתי מיכל 2 במאי 1989 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372247 טליה אורון 4 באפריל 2006 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 83 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא פרט אחד
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372224 טליה אורון 10 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372221 טליה אורון 2 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372223 טליה אורון 10 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 86 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372225 טליה אורון 10 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372252 אסף מנחם 10 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372219 יפתח סיני 23 באפריל 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 89 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372217 טליה אורון 7 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 90 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372216 יעל אורגד 20 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372215 יעל אורגד 20 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 92 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372214 יעל אורגד 20 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 93 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372251 אסף מנחם 10 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 94 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372235 טליה אורון 21 במאי 2012 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372234 טליה אורון 13 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372250 סעיד חמוד 9 במאי 1994 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372229 טליה אורון 28 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372228 שי קורן 11 במאי 2014 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372227 טליה אורון 15 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 100 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372226 תומר אשד 20 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 101 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372222 עידו שקד 19 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 102 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 377549 טליה אורון 3 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 103 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372254 אסף מנחם 6 במרץ 1990 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372245 טליה אורון 9 באפריל 2008 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372243 יפתח סיני 23 במרץ 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 106 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 372237 לוטן רן 14 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 107 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 389795 מרב לבל 13 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ברוניקה קרחת Veronica leiocarpa 378116 טליה אורון 22 באוקטובר 2017 2 0 0 /taxa/Veronica%20leiocarpa/ 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא ללא פרחים