ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה פרסית Veronica persica 385580 יאיר אור 12 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20persica/ 1 עמק יעפורי