ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מורן החורש Viburnum tinus 389783 יעל אורגד 14 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 1 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372272 דותן רותם 24 באפריל 2007 2 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 2 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 389785 מרב לבל 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 3 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 386044 נעם שגב 26 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 4 נחל נשר
מורן החורש Viburnum tinus 372740 סיקו בכור 22 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 5 מערב הגליל העליון: צוקי גיתה
מורן החורש Viburnum tinus 372279 דותן רותם 7 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 6 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
מורן החורש Viburnum tinus 372262 דותן רותם 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 7 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372295 אבו רוכן סלמאן 22 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 8 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372293 אבו רוכן סלמאן 30 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 9 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372277 דותן רותם 7 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 10 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372276 דותן רותם 11 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 11 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372273 דותן רותם 17 בספטמבר 2006 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 12 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372281 דותן רותם 2 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 13 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372264 דותן רותם 13 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 14 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372263 נתן אלבז 17 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 15 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372269 דותן רותם 28 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 16 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
מורן החורש Viburnum tinus 372289 אבו רוכן סלמאן 19 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 17 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372267 דותן רותם 7 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 18 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372290 אבו רוכן סלמאן 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 19 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372287 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 20 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372288 אבו רוכן סלמאן 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 21 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372285 אבו רוכן סלמאן 31 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 22 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372280 דותן רותם 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 23 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372278 דותן רותם 7 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 24 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372271 דותן רותם 12 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 25 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372270 דותן רותם 20 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 26 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372268 דותן רותם 29 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 27 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372296 אביבה רבינוביץ' 22 בפברואר 1972 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 28 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372286 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 29 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372284 אבו רוכן סלמאן 30 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 30 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372266 דותן רותם 14 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 31 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372283 אבו רוכן סלמאן 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 32 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372265 דותן רותם 14 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 33 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372291 אבו רוכן סלמאן 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 34 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372282 אבו רוכן סלמאן 4 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 35 הר הכרמל: במת הכרמל
מורן החורש Viburnum tinus 372297 אביבה רבינוביץ' 22 בפברואר 1972 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 36 הר הכרמל: כרמל תיכון
מורן החורש Viburnum tinus 372292 דידי קפלן 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Viburnum%20tinus/ 37 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה