ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372323 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372329 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372328 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 3 כתף החרמון: חרמון B+
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372322 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון ה ר יוחנן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372326 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372324 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372325 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון