ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386550 יאיר אור 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 1 הר חרמונית
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386549 יאיר אור 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 2 הר בראון
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386548 יאיר אור 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 3 יער אלרום
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386547 יאיר אור 11 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 4 יער אודם מערב למושב אודם
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372327 דידי קפלן 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386268 יאיר אור 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 6 הר חרמונית
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 386261 שמואל מזר 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 7 רמת דלתון מע׳
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372323 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372329 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372328 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 10 כתף החרמון: חרמון B+
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372322 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון ה ר יוחנן
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372326 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372324 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 13 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקיה טופחנית Vicia lathyroides 372325 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20lathyroides/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון