ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקנית שעירה Cruciata pedemontana 405742 אורי פרגמן-ספיר 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Cruciata%20pedemontana/ 1 קצה דולינות איציק