ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארכובית חרמונית Polygonum cognatum 371000 עומרי בוכניק 10 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20cognatum/ 1 כתף החרמון: חרמון