ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חומעה נפלית Rumex nepalensis 386489 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20nepalensis/ 1 הר אודם
חומעה נפלית Rumex nepalensis 386492 יאיר אור 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20nepalensis/ 2 ואדי אבו סעיד מסעדה פרט גדול
חומעה נפלית Rumex nepalensis 372627 רון פרומקין 8 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Rumex%20nepalensis/ 3 כתף החרמון: חרמון
חומעה נפלית Rumex nepalensis 385233 יאיר אור 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20nepalensis/ 4 לוע הר אביטל