ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367203 רבין פיטר 28 במרץ 1993 1 0 0 1
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367198 מרגרטה וולצ'ק 17 בינואר 2016 1 0 0 2
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367208 קולר זאב 5 באפריל 1988 1 0 0 3
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367201 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 1999 1 0 0 4
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367206 דידי קפלן 31 בינואר 1990 1 0 0 5
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367211 מאיר דוד (טאפ) 28 בנובמבר 1986 1 0 0 6
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367214 מאיר דוד (טאפ) 23 בינואר 1985 1 0 0 7
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367215 מאיר דוד (טאפ) 3 בינואר 1985 1 0 0 8
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367216 מאיר דוד (טאפ) 27 בדצמבר 1984 1 0 0 9
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342203 ארליך נוגה 24 בדצמבר 1982 1 0 0 10
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347245 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 11
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342402 רבינוביץ וקולר 15 במאי 1996 2 0 0 12
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367205 קולר זאב 7 במאי 1991 1 0 0 13
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367207 רבין פיטר 29 בינואר 1990 1 0 0 14
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367209 רבין פיטר 18 בינואר 1988 1 0 0 15
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367202 מאיר דוד (טאפ) 7 בפברואר 1994 1 0 0 16
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367204 דידי קפלן 15 במרץ 1992 1 0 0 17
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367210 מאיר דוד (טאפ) 14 בדצמבר 1986 1 0 0 18
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367212 מאיר דוד (טאפ) 3 בדצמבר 1985 1 0 0 19
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367213 מאיר דוד (טאפ) 18 באפריל 1985 1 0 0 20
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346946 א. שמאלי 12 באפריל 1925 1 0 0 21
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367197 מרגרטה וולצ'ק 17 בינואר 2016 1 0 0 22
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342202 פולק גד 19 בנובמבר 1982 1 0 0 23
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 343507 א. איג ומ. זהרי 28 במאי 1932 1 0 0 24
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346937 א. רבינוביץ 16 באפריל 1976 1 0 0 25
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347033 א. רבינוביץ 5 במאי 1995 1 0 0 26
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347114 השתלמות רת"ם 26 ביולי 1982 1 0 0 27
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346999 א. רבינוביץ 28 בפברואר 1995 1 0 0 28
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342387 פולק-רביב 21 במאי 1982 2 0 0 29
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367217 מאיר דוד (טאפ) 4 בדצמבר 1984 1 0 0 30
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367199 מרגרטה וולצ'ק 17 בינואר 2016 1 0 0 31
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367218 מאיר דוד (טאפ) 6 בפברואר 1984 1 0 0 32
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342090 א. איג 14 במאי 1925 1 0 0 33
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 367200 מרגרטה וולצ'ק 4 ביוני 2003 1 0 0 34
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346997 א. רבינוביץ 16 באפריל 1976 1 0 0 35
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347113 שמידע-מרים 1 באוגוסט 1979 1 0 0 36
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 343422 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 37
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342089 א. איג 3 ביוני 1937 1 0 0 38
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342004 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 39
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342201 פולק גד 1 ביולי 1982 1 0 0 40
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342204 פולק גד 1 באפריל 1983 1 0 0 41
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 323848 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 42
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 343483 א. איג ומ. זהרי 28 במאי 1932 1 0 0 43
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 343484 פולק גד 19 באפריל 1983 1 0 0 44
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342386 גד פולק 24 במרץ 1992 2 0 0 45
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346330 א. איג ומ. זהרי 15 ביוני 1932 1 0 0 46
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346459 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 47
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346648 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 48
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346809 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 49
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346894 א. רבינוביץ 5 במאי 1995 1 0 0 50
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346938 ש.רווק 20 באפריל 1977 1 0 0 51
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347031 איתן ג'קסון 21 באפריל 1986 1 0 0 52
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347032 א. רבינוביץ 24 במרץ 1995 1 0 0 53
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 346998 ש.רווק 20 באפריל 1977 1 0 0 54
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347060 עופר כהן 31 בינואר 1990 1 0 0 55
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347061 עופר -השתלמות 1 בפברואר 1990 1 0 0 56
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 347318 א. שמאלי 12 באפריל 1925 1 0 0 57
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 356672 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 58
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 368550 Dalia Bones 18 במאי 2017 1 0 0 59
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342289 שיר ורד 21 במאי 1900 1 0 0 60
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342239 שיר ורד 28 באפריל 1989 1 0 0 61
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 368615 רון פרומקין 16 באפריל 2012 1 0 0 62
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 368616 רון פרומקין 19 באפריל 2017 1 0 0 63
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 345049 יובל ספיר 16 במאי 1998 1 0 0 64
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342200 פולק-הרטמן 4 ביוני 1982 1 0 0 65
בוצין ביירותי Verbascum berytheum 342268 השתלמות רת"ם 2 במרץ 1992 1 0 0 66