ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלומית החורש Elymus panormitanus 386543 יאיר אור 25 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 1 יער אודם תל קצעה גדל בקרחות יער בתוך החורש
אלומית החורש Elymus panormitanus 386479 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 2 יער אודם הג'ובה הגדולה
אלומית החורש Elymus panormitanus 385870 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 3 יער מרום גולן
אלומית החורש Elymus panormitanus 376892 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 4 כתף החרמון: חרמון
אלומית החורש Elymus panormitanus 385235 יאיר אור 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 5 לוע הר אביטל
אלומית החורש Elymus panormitanus 376898 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 6 כתף החרמון: חרמון
אלומית החורש Elymus panormitanus 376895 יונתן הררי 6 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Elymus%20panormitanus/ 7 כתף החרמון: חרמון