ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ולריינית זעירה Valerianella pumila 389786 מימי רון 27 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Valerianella%20pumila/ 1 מישור חוף הנגב: נחל גרר
ולריינית זעירה Valerianella pumila 393370 הילה גיל 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Valerianella%20pumila/ 2 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
ולריינית זעירה Valerianella pumila 393025 דר בן נתן 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Valerianella%20pumila/ 3 בתרונות נחל גרר תחתון
ולריינית זעירה Valerianella pumila 393043 דר בן נתן 18 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Valerianella%20pumila/ 4 בתרונות נחל גרר תחתון
ולריינית זעירה Valerianella pumila 378466 דרור מלמד 20 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Valerianella%20pumila/ 5 פארק נחל גרר