ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלקנה מזרחית Alkanna orientalis 396324 יעל אורגד 20 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Alkanna%20orientalis/ 1 מצפה שלגים, רום 2200מ'
אלקנה מזרחית Alkanna orientalis 392159 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20orientalis/ 2