ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סומקן המשי Onosma sericea 370078 אביעד בלסקי 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20sericea/ 1 כתף החרמון: חרמון