ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרדופנין אלפיני Podospermum meyeri 368694 אורי פרגמן-ספיר 2 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Podospermum%20meyeri/ 1 Mt Hermon, above E Bolan Valley