ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרדופנין אשון Scorzonera rigida 371730 אביעד בלסקי 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20rigida/ 1 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין אשון Scorzonera rigida 371732 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20rigida/ 2 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין אשון Scorzonera rigida 371731 דידי קפלן 21 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20rigida/ 3 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין אשון Scorzonera rigida 371733 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20rigida/ 4 עלים צרים ישרים אפורים