ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ניסנית מעוצה Crepis robertioides 385535 יובל ספיר 20 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Crepis%20robertioides/ 1 כתף החרמון: חרמון