ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שחליים קצרי-עלי Lepidium microstylum 368689 אורי פרגמן-ספיר 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Lepidium%20microstylum/ 1 Hermon, Yifat Ridge, 1600 m