ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 391065 Shimon Dadon 20 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 1 עמק בולען חרמון עם קב מטיילי יום ד
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 391066 Shimon Dadon 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 2 עמק בולען חרמון
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 391064 Shimon Dadon 22 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 3 עמק בולען חרמון
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 376899 אביעד בלסקי 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 4
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 368659 אורי פרגמן-ספיר 2 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 5 Mt Hernon, E Bolan Valley