ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 376899 אביעד בלסקי 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 1
בר-דורבן פעוט Consolida pusilla 368659 אורי פרגמן-ספיר 2 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Consolida%20pusilla/ 2 Mt Hernon, E Bolan Valley