ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית השלג Ranunculus demissus 368698 אורי פרגמן-ספיר 4 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20demissus/ 1 Mt Hermon, 2250m, top of Duvdevan ridge
נורית השלג Ranunculus demissus 368697 אורי פרגמן-ספיר 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20demissus/ 2 Mt Hermon 2050m
נורית השלג Ranunculus demissus 372609 יעל אורגד 25 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Ranunculus%20demissus/ 3