ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרקליאון נמוך Heracleum humile 392378 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Heracleum%20humile/ 1