ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך חרמוני Ferula hermonis 383832 אורי פרגמן-ספיר 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20hermonis/ 1 כתף החרמון: חרמון
כלך חרמוני Ferula hermonis 383833 אורי פרגמן-ספיר 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20hermonis/ 2 כתף החרמון: חרמון
כלך חרמוני Ferula hermonis 368663 אורי פרגמן-ספיר 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20hermonis/ 3 כתף החרמון: חרמון