ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברברית הלבנון Berberis cretica 385692 אורי פרגמן-ספיר 23 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Berberis%20cretica/ 1 מעל דולינת שיאון