ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקנית עטורה Cruciata coronata 405730 דר בן נתן 21 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 1 מצםה שלגים
דבקנית עטורה Cruciata coronata 392157 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 2
דבקנית עטורה Cruciata coronata 376901 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 3 כתף החרמון: חרמון
דבקנית עטורה Cruciata coronata 376902 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 4 כתף החרמון: חרמון