ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקנית עטורה Cruciata coronata 392157 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 1
דבקנית עטורה Cruciata coronata 376901 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 2 כתף החרמון: חרמון
דבקנית עטורה Cruciata coronata 376902 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Cruciata%20coronata/ 3 כתף החרמון: חרמון