ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פעמונית הצלצל Campanula cymbalaria 391888 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20cymbalaria/ 1
פעמונית הצלצל Campanula cymbalaria 385537 אורי פרגמן-ספיר 21 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Campanula%20cymbalaria/ 2 מצוק מצפ"ש