ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בולנתוס שעיר Bolanthus hirsutus 391889 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Bolanthus%20hirsutus/ 1
בולנתוס שעיר Bolanthus hirsutus 385567 אורי פרגמן-ספיר 29 ביולי 2009 1 0 0 /taxa/Bolanthus%20hirsutus/ 2 מצוק מצפ"ש