ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית צרת-עלים Silene stenobotrys 377558 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Silene%20stenobotrys/ 1 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית צרת-עלים Silene stenobotrys 377559 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Silene%20stenobotrys/ 2 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית צרת-עלים Silene stenobotrys 377557 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Silene%20stenobotrys/ 3 כתף החרמון: חרמון