ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קרנונית שעירה Cerastium illyricum 385882 דר בן נתן 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Cerastium%20illyricum/ 1 הר קטע
קרנונית שעירה Cerastium illyricum 378178 יאיר אור 20 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cerastium%20illyricum/ 2 כתף החרמון: חרמון
קרנונית שעירה Cerastium illyricum 378165 אורי פרגמן-ספיר 18 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Cerastium%20illyricum/ 3 כתף החרמון: חרמון