ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום סנין Allium sannineum 368644 אורי פרגמן-ספיר 5 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20sannineum/ 1 Mt Hermon, Bol'an Valley, 2000m.