ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מונטיה קטנה Montia minor 378445 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן