ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מונטיה קטנה Montia minor 394141 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 1 מסיל ע'סניה לפחות שלושה ריכוזים עם עשרות פרטים בכל אחד
מונטיה קטנה Montia minor 393602 אורי פרגמן-ספיר 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 2 הר קטע
מונטיה קטנה Montia minor 393015 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 3 הר קטע
מונטיה קטנה Montia minor 393012 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 4 הר קטע
מונטיה קטנה Montia minor 393010 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 5 הר קטע קטע בוצי ששטחו 5×5 מ~ מלא במונטיה בכיסוי שטח של 60% בערך.
מונטיה קטנה Montia minor 378445 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Montia%20minor/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן