ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378469 מרב לבל 9 בינואר 2017 1 0 0 1 גן מקלט בממשית
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378467 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 2 שמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378468 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 3 צפונית לשמורת אירוס ירוחם