ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385462 אנונימי 24 בינואר 1955 1 0 0 1 10 ק"מ מערבית לבאר שבע מיקום משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385460 י. דאנג'לס 24 במרץ 1952 1 0 0 2 תל ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385459 עופר כהן 31 בדצמבר 1994 1 0 0 3 5 ק"מ צפון מזרחית לירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385237 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2008 1 0 0 4 שמורת איריס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378469 מרב לבל 9 בינואר 2017 1 0 0 5 גן מקלט בממשית
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378467 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 6 שמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378468 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 7 צפונית לשמורת אירוס ירוחם