ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 393026 דר בן נתן 4 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 1 אופקים נצפה בפריחה בסתיו של סוף 2019
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392512 שמשון ולוטקר 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 2 הר הנגב הצפוני: מצלעות חתירה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392468 סמדר זורע-ברמק 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 3 שמורת בתרונות בארי
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385462 אנונימי 24 בינואר 1955 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 4 10 ק"מ מערבית לבאר שבע מיקום משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385460 י. דאנג'לס 24 במרץ 1952 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 5 תל ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385237 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 6 שמורת איריס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378468 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 7 צפונית לשמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378467 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 8 שמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385459 עופר כהן 31 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 9 5 ק"מ צפון מזרחית לירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392390 דליה בונס 9 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 10 חולות ממשית ראשית פריחה. בעבר בתאריך זה היו הרבה יותר תפרחות. כנראה יפרחו בהמשך העונה.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390871 מימי רון 4 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 11 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום לבלוב, גוש אחד עם 5 פרטים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390870 מימי רון 4 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 12 הר הנגב הצפוני: חלוקים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390869 מימי רון 13 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 13 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390868 מימי רון 13 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 14 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390867 מימי רון 23 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 15 הר הנגב הצפוני: הרועה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390866 מרב לבל 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 16 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום אחילוף הנגב
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390865 מימי רון 30 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 17 הר הנגב הצפוני: קער צבוע
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385919 רון פרומקין 7 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 18 חולות ממשית כ-10 מוקדים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385713 דליה בונס 11 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 19 ממשית מצאנו 4 פרטים פורחים, ושניים מבצבצים פזורים בתא שטח של כ-500X500 מטר.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 384669 אריה לב רוזנברג 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 20 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם אחילוף הנגב
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378469 מרב לבל 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 21 גן מקלט בממשית