ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אכילאה גפורה Achillea falcata 390806 מרב לבל 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 1 נלקח איסוף לבדיקה
אכילאה גפורה Achillea falcata 390815 קניגשטיין דני 21 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 2