ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אכילאה גפורה Achillea falcata 390815 קניגשטיין דני 21 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 1
אכילאה גפורה Achillea falcata 390814 קניגשטיין דני 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 2 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 388579 דידי קפלן 28 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 3 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 388578 רבינוביץ אביבה 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 4 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 388573 דודו זכאי 17 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 5
אכילאה גפורה Achillea falcata 388574 דודו זכאי 17 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 6
אכילאה גפורה Achillea falcata 388575 דודו זכאי 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 7
אכילאה גפורה Achillea falcata 388576 דודו זכאי 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 8
אכילאה גפורה Achillea falcata 388577 דודו זכאי 8 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 9
אכילאה גפורה Achillea falcata 390807 יעל אורגד 25 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 10 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 390809 דודו זכאי 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 11
אכילאה גפורה Achillea falcata 390810 דודו זכאי 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 12
אכילאה גפורה Achillea falcata 390811 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 13 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 390812 רבינוביץ אביבה 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 14 כתף החרמון: חרמון משטח חצצי
אכילאה גפורה Achillea falcata 390813 רבינוביץ אביבה 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 15 כתף החרמון: חרמון
אכילאה גפורה Achillea falcata 390806 מרב לבל 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Achillea%20falcata/ 16 נלקח איסוף לבדיקה