ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אמניה רבת-פרחים Ammannia prieureana 385731 דר בן נתן 19 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ammannia%20prieureana/ 1 שלולית דורה יחד עם עשרות פרטים של ברגיה אמנית ומאות עד אלפי פרטים של אגמון שרוע. בחלק הפנימי של השלולית, מעבר לחגורת כף הצפרדע.